2015-12-17 hielke postma opr st hofst batenstein_0009WebMet de oprichting van de Stichting Hofstede Batestein is de eerste stap gezet op de weg van de restauratie van de Hofstede Batestein. De hofstede, ook bekend als de Brediusboerderij, moet weer een belangrijk onderdeel worden van het landgoed Bredius.

Stichting Hofstede Batestein is opgericht door Stichting Landgoed Bredius. In de nieuwe stichting zijn de restauratie en het beheer van de hofstede ondergebracht. Het is de bedoeling dat de hofstede, een rijksmonument met bijzondere architectuur, in ere wordt hersteld en dat de inwoners van Woerden ervan kunnen genieten.

Met de oprichting van deze nieuwe stichting is de eerste stap richting restauratie gezet. Voorzitter van de nieuwe stichting is Gerard Lieverse. Het bestuur van de stichting wordt ondersteund door een werkgroep met de nodige deskundigheid om de uitdagende klus van de restauratie te klaren.

Momenteel onderzoekt het bestuur op welke wijze en tegen welke kosten de hofstede gerestaureerd kan gaan worden. De restanten van de hofstede zijn er slecht aan toe. Met de gemeente wordt overleg gevoerd over de voorwaarden van de overdracht hiervan aan de stichting. De financiering van de restauratie zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van subsidies en sponsoring.

De nieuwe stichting buigt zich ook over het gebruik van de hofstede. Uitgangspunt is dat hiervoor een financieel gezond plan moet komen om de toekomst van de hofstede te waarborgen. Andere uitgangspunten zijn dat het gebruik van de hofstede moet passen binnen de waarden van het landgoed en daarmee moet worden geïntegreerd, dat de hofstede een maatschappelijke rol vervult en toegankelijk is voor de inwoners van Woerden. De stichting vraagt de ANBI status aan.

De afgelopen jaren is aan Stichting Landgoed Bredius vanuit de Woerdense bevolking regelmatig de vraag gesteld, of zij, behalve het beheren van het landgoed, ook de hofstede gaat herbouwen. Zij hoopt daarom dat de nieuwe stichting bij de voorbereidingen en de restauratie brede steun krijgt van bedrijven en particulieren uit Woerden.