Op 24 april kregen Jaap van der Klink en Bas van der Lek, beiden als vrijwilliger actief op het Landgoed Bredius, telefonisch van burgemeester Molkenboer het bericht, dat zij benoemd waren tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De traditionele feestelijke bijeenkomst is vanwege de coronacrisis nog even uitgesteld.

Jaap van der Klink is lid van de Fruitbomengroep van het Landgoed: in het snoeiseizoen is hij elke week een middag in de boomgaarden te vinden. In het najaar doet hij mee aan de oogst en de verkoop van het fruit. Als lid van de Landschapsbeheergroep van het IVN werkt hij enkele zaterdagen per jaar aan het onderhoud van het groen op het landgoed en op andere plaatsen in de gemeente. Daarnaast is hij actief voor de Kynologenclub Woerden en omstreken: Vicevoorzitter (sinds 2012). Tweede penningmeester, secretaris (2003-2012), bestuurslid technische zaken. Hij gaf hondentrainingen, verricht hand-en-spandiensten, verzorgt de trainingsvelden, houdt de ledenadministratie bij en is bar- en keukenmedewerker.

Bas van der Lek werkt als lid van de Landschapsbeheergroep van het IVN enkele zaterdagen per jaar aan het onderhoud van het groen op het landgoed en op andere plaatsen in de gemeente. Zijn lijst met vrijwilligersactiviteiten is lang. Onder andere is hij lid van de vervoersdienst van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, lid van de kookploeg van Inloophuis ’t Centrum. Hij bezoekt ouderen en jarigen bij de wijkgemeente Molenvliet van de PKN, is bestuurslid bij uitvaartvereniging De Laatste Eer en gastheer bij het Daan Theewes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie.