nieuw landkaartje centrumgebied“Wacht plannen van Projectgroep Centrumgebied af en houd ruimte voor groen aan de Van Kempensingel”.

In vervolg op de gezamenlijke brief van de Stichting Landgoed Bredius en de Stichting Hofstede Batestein hebben op 14 april voorzitter van de Stichting Landgoed Bredius Mieke Lendfers en voorzitter van de Stichting Hofstede Batestein Gerard Lieverse, ingesproken in de Commissie Ruimte van de gemeenteraad. Mieke uitte namens de beide stichtingen en de projectgroep Centrumgebied Landgoed Bredius haar zorgen over het voorstel van Burgemeester en Wethouders om uit te gaan van woningbouw aan de van Kempensingel . Volgens de stichtingen is dat te voorbarig en verstoort het de werkzaamheden van de projectgroep.

Momenteel werkt de projectgroep Centrumgebied, met daarin alle partijen in het Centrumgebied en de gemeente, aan een voorstel voor een nieuwe inrichting van dit gebied. Doel is een goede en mooie inrichting en toegang van het “gezamenlijke erf” van hofstede, InBredius en Kukele-boe, met behoud van de sfeer van het landgoed. Als de gemeente nu een besluit neemt voor woningbouw in dit gebied, worden de mogelijkheden voor de projectgroep om een mooi plan voor te bereiden ernstig beperkt. Mieke heeft de gemeenteraad gevraagd om eerst de projectgroep haar werk af te laten maken, en het voorstel van deze groep serieus te nemen.

Bij de aankoop van de Hofstede Batestein is de afspraak gemaakt, dat de gemeente de kosten voor aankoop van de boerderij en bijkomende kosten voor de inrichting van het Centrumgebied zou betalen uit de verkoop van vier percelen aan de noordkant van Landgoed Bredius, bij De Veste. De Stichtingen Landgoed Bredius en Hofstede Batestein verwachten dat de opbrengst van deze vier percelen voldoende zal zijn voor de aankoop van de boerderij en de inrichting van het Centrumgebied. De restauratie en exploitatie van de Hofstede Batestein komt niet ten laste van de gemeente. Hiervoor zal de Stichting Hofstede Batestein zelf de middelen bijeen moeten brengen, vooral door subsidies, crowd funding en uit de toekomstige exploitatie van de hofstede. Of het bouwen van woningen aan de van Kempensingel nodig zal zijn voor de dekking van gemeentelijke kosten voor het centrumgebied is nog maar zeer de vraag. Om die reden vinden de Stichting Landgoed Bredius en de Stichting Hofstede Batestein het ook ongewenst om daar op vooruit te lopen met dit raadsvoorstel.

Wethouder de Weger ging niet mee in de suggestie van enkele raadsleden om het voorstel voor de verkoop van grond te beperken tot de vier woningen bij de Veste. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders op dit moment blijft de verkoop van grond voor de bouw van woningen mogelijk te maken, maar het besluit over de eventuele verkoop van nul, één, twee of drie percelen aan de Van Kempensingel zal pas worden genomen nadat de projectgroep Centrumgebied aankomende zomer haar voorstel heeft gepresenteerd. De raad neemt dan hierover de beslissing.