Het Brediushonk is opgeknapt, het is verduurzaamd en het heeft nieuwe gebruikers gekregen. Ton Kwakkernaat en Frank van Laar van het bestuur van het honk geven uitleg.