Op de pluk- en moestuin staat sinds kort een hoge paal met een kast. Een roofvogel, bijvoorbeeld een torenvalk, kan van hieruit zijn jachtgebied goed overzien.