Beleid gemeente Woerden in ontwerp-Omgevingsvisie is onvoldoende volgens groene verenigingen.