Vanaf juni 2021 bivakkeert er in het Stiltegebied een ree. Bram van Weerdenburg zette hem op de foto.