Sinds 2015 waren Rinie Blauw en Lidy Nieuwendijk de trekkers van de werkgroep Communicatie van Landgoed Bredius. Per 1 februari dragen ze het stokje over aan Attie Sijpkes en Karin Schrage.