Toename Grote Keverorchis

Al vele jaren inventariseert Andre van Kleinwee ( stedelijk ecoloog) rond de maand mei in het stilte gebied de grote keverorchissen.