Tag Archives: Landgoed bredius

In de periode 20 april tot en met 15 mei worden de paden in het zuidelijk deel van het landgoed opgeknapt. U kunt hiervan hinder ondervinden. Bij deze opknapbeurt krijgen de wandelpaden een nieuwe uitstraling, zodat ze beter herkenbaar zijn als wandelpad. Het laatste stukje pad, bij Babylon, kan pas in juni worden opgeknapt, omdat […]

In februari j.l. is aannemersbedrijf Van Leeuwen aan de slag gegaan met de grondwerkzaamheden, w.o. het afgraven van het gravelveld, graven van een sloot en aanleg van een nieuwe dam en natuurvriendelijke oevers. Op het terrein is mooie teelaarde aangebracht. Luc van Dam heeft namens de stichting deze voorbereidende werkzaamheden begeleid. Onlangs zijn de werkzaamheden […]

Eén van de wensen in de visie ‘Paradijs in de stad’ is het opknappen van de monumentale poort met pijlers bij de hoofdingang van het landgoed aan de Oostdam. De gemeente heeft dat afgelopen maanden gedaan, waarbij tevens de bestrating is aangepakt. Het ziet er weer prachtig uit! Binnenkort plaatst de stichting een mooi informatiebord […]

Bijna alle hekken in het landgoed waren aan vervanging toe. Vrijwilligers van Natuurmonumenten hebben nieuwe hekken voor ons gemaakt. Momenteel worden de hekken door onze vrijwilligers geplaatst en afgetimmerd. Een grote opknapbeurt in het landgoed!

Stichting Landgoed Bredius en Abrona zijn een samenwerking aangegaan. Sinds 1 maart zijn medewerkers van NuDoen!Groen  twee dagen per week aan de slag in landgoed Bredius. Samen met andere vrijwilligers onderhouden zij de moestuin en ook in de rest van het landgoed doen zij diverse onderhoudswerkzaamheden. Zo hebben zij bijvoorbeeld meegedaan met het opknappen van […]

Krokusjes en Sneeuwklokjes. Dikke koninginnen hommels komen te voorschijn, op de foto in dit geval de Gewone aardhommel. Bij het afgraven van het gravel-veld t.b.v. de historische moestuin kwamen er een hoop oude straatklinkertjes naar boven. Die moesten weer netjes gesorteerd worden door vrijwilligers. Tijdens het sorteren kwam er een Kleine vos te voorschijn, die […]

Ook dit jaar is er in het landgoed volop meegedaan met NLDoet! Op 20 maart hebben veel vrijwilligers geholpen met het planten van de bessenstruiken in de moestuin en het aanleggen van de geleidingslijnen. Ook medewerkers van de gemeente en van bedrijven deden mee. De eerste bessenstruik werd geplant door burgemeester Molkenboer. Op 21 maart […]

In het landgoed is deze winter op diverse plekken snoeiwerk verricht. In opdracht van de gemeente zijn laanbomen gesnoeid, die volgens een keuringsrapport onderhoudssnoei nodig hadden, voor behoud van de bomen en veiligheid. Vrijwilligers van de stichting hebben in enkele plantvakken groot-onderhoud snoei gedaan. Voor sommige voorbijgangers was het even schrikken. Daarom geven we hier […]

Op 10 maart heeft de fruitbomenploeg 20 nieuwe fruitbomen geplant in het noordelijk deel van de boomgaarden. Ook hebben alle fruitbomen mest gekregen en is de omrastering om bestaande bomen opgeknapt en vernieuwd. De aanplant vervangt fruitbomen, die in de loop der tijd zijn verdwenen door ouderdom of ziekte. De bedoeling is om alle fruitboomgaarden […]

Op 6 dagen in maart hebben vele vrijwilligers, waaronder medewerkers van NuDoen!Groen, zich ingezet om stenen te sorteren en stapelen. Het was niet alleen een grote klus, maar ook een enorm gezellige en verbindende klus. De stenen kwamen vrij uit de zandlaag onder het gravelveld, waar nu de moestuin wordt gerealiseerd. Dankzij de enorme inzet […]