Vacature bestuurslid met expertise in landschapsbeheer

We willen graag in contact komen met enthousiaste mensen die mee willen denken en werken aan de doelstelling van de stichting.

Over de Stichting Landgoed Bredius

De Stichting Landgoed Bredius is opgericht in maart 2014.
Op 1 januari 2015 heeft de gemeente Woerden het beheer van een groot deel van landgoed Bredius overgedragen aan de stichting. Bij het beheer werkt de stichting nauw samen met betrokken organisaties en veel vrijwilligers, die zich allen inzetten voor verbetering en behoud van het landgoed voor de toekomst

Doelstelling van de stichting

 • instandhouding en versterking van het specifieke karakter van Landgoed Bredius te Woerden, met haar landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, voor huidige en toekomstige generaties;
 • behoud en versterking van de functies van het landgoed: een plek van rust, educatie, recreatie en andere maatschappelijke functies.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit zes leden.
Daarnaast zijn er ruim tachtig vrijwilligers werkzaam.

Taken en werkzaamheden

 • Het bestuur komt maandelijks bij elkaar, bespreekt de lopende zaken en maakt in samenspraak met zes coördinatoren beleid voor de komende jaren
 • De expertise van een bestuurslid wordt ingezet bij beleidsvoorbereidende onderwerpen en overleg met partners en gemeente
 • Een bestuurslid is contactpersoon bij één van de werkgroepen
 • De tijdsbesteding zal gemiddeld vier – zes uur per week zijn.

Profielschets

 • HBO/WO denk- en werkniveau 
 • Kennis van natuur – landschap en/of cultuur historie
 • Proactieve houding en oog  voor versterking  van de organisatie en bereidheid om beleidsvoorstellen te maken
 •  In staat, zowel intern als extern, de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Wonend in Woerden of directe omgeving.

Heeft u interesse ? U kunt contact opnemen met  de vrijwilligerscoördinator Hester Veldhuijzen,
email: hesterveldhuijzen@landgoedbredius.nl, tel: 0628431345