Foto: Lidy Nieuwendijk

Ervaren snoeier

Er is een vaste groep van circa 20 vrijwilligers, die van november tot en met maart elke dinsdagmiddag en/of donderdagmiddag in het landgoed Bredius de hoogstamboomgaarden onderhoudt: snoeien, bemesten, de grond rond de bomen vrijhouden, oude bomen verwijderen en nieuwe planten en de bomen beschermen tegen vee. In september/oktober plukken zij de appels en de peren.

De fruitbomengroep zoekt ervaren snoeiers, die er niet tegenop zien om hoog in de boom te werken.

Klik voor informatie over de hoogstamboomgaarden op https://landgoedbredius.nl/portfolio/oude-hoogstam-boomgaarden/

Belangstelling?
Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Hester Veldhuijzen via e-mail hesterveldhuijzen@landgoedbredius.nl, of telefoon 06 - 28431345.