Vriend worden

Stichting Landgoed Bredius wil het karakter van Landgoed Bredius, met haar landschappelijke, natuurlijke en cultuur-historische waarden, behouden voor de huidige en toekomstige generaties. Als een plek van rust, maar ook voor educatie, recreatie en andere maatschappelijke functies.

U kunt ons steunen als vriend, ambassadeur of bedrijfsvriend van Landgoed Bredius. Naar keuze kunt u ook een specifiek project steunen.

De stichting heeft de ANBI-status, een donatie is aftrekbaar voor de belastingen.

Meer over Stichting Landgoed Bredius en de plannen voor behoud en ontwikkeling van Landgoed Bredius


Natuurlijk is ook uw eenmalige bijdrage van harte welkom. U kunt deze overmaken naar Stichting Landgoed Bredius, banknummer NL 21 SNSB 0871 7324 75.