Vriend worden

Stichting Landgoed Bredius wil het karakter van Landgoed Bredius, met haar landschappelijke, natuurlijke en cultuur-historische waarden, behouden voor de huidige en toekomstige generaties. Als een plek van rust, maar ook voor educatie, recreatie en andere maatschappelijke functies.

U kunt ons steunen als vriend, ambassadeur of bedrijfsvriend van Landgoed Bredius. Naar keuze kunt u ook een specifiek project steunen.

De stichting heeft de ANBI-status. Uw donatie is aftrekbaar voor de belastingen.

Meer over Stichting Landgoed Bredius en de plannen voor behoud en ontwikkeling van Landgoed Bredius


Natuurlijk is ook uw eenmalige bijdrage van harte welkom. U kunt deze overmaken naar Stichting Landgoed Bredius, banknummer NL 21 SNSB 0871 7324 75.