Word vriend van Landgoed Bredius

Om het Landgoed Bredius met een hoog onderhoudsniveau te kunnen beheren en om onze projecten te kunnen realiseren zijn bijdragen van particulieren en organisaties voor de Stichting Landgoed Bredius van levensbelang. Landgoed Bredius is dan ook blij met de steun van haar trouwe vrienden. Helpt u ook mee?

U bent al vriend voor een bijdrage van € 25 per jaar. Vrienden die meer dan € 250 per jaar doneren kunnen, als zij dit willen, op de website vermeld worden. Kijk op deze pagina> om te zien wie deze ‘grote vrienden’ zijn.Via onze nieuwsbrieven houden wij u graag op de hoogte van alle veranderingen op het landgoed.

Landgoed Bredius heeft de ANBI-status. Dit betekent dat giften aan de stichting afgetrokken mogen worden bij de inkomstenbelasting.

Bedrag

Ook uw eenmalige bijdrage is van harte welkom.
U kunt deze overmaken naar:

Stichting Landgoed Bredius
banknummer NL 21 SNSB 0871 7324 75.

Bekijk de plattegrond