Hofstede Batestein

In 1824 kocht Jacobus Bredius circa zeven hectaren grond net buiten de stadswallen. Zijn zoon Cornelis Jan Bredius verwierf in de latere jaren meer aansluitende gronden. Het land werd gebruikt voor koeien en schapen en later meer en meer voor fruitteelt, met name appels en peren.

In 1853 liet Cornelis Jan de hofstede bouwen. De hofstede werd in de vroeg neogotische stijl gebouwd. Een bouwstijl die vrij ongebruikelijk was voor boerderijen. Bij de boerderij werd in dezelfde stijl een zomerhuis/wagenschuur gebouwd.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw onteigende de gemeente de grond van Bredius voor onder meer woningbouw. Vanuit de gemeenschap kwam daar fel verzet tegen ten gevolge waarvan de gemeente de plannen heeft laten vallen en het agrarisch landgoed een stadspark werd.

De hofstede kreeg in 1977 de status van rijksmonument met name vanwege de karakteristieke gevels, de daklijsten en het ensemble van hofstede met het zomerhuis/schuur.

In maart 2008 werd de hofstede door brand zwaar beschadigd. Door het uitblijven van herbouw verruïneerde het restant steeds verder. In december 2015 is Stichting Hofstede Batestein opgericht met als enige doel te komen tot restauratie en behoud van de hofstede.

Er moest heel veel worden uitgezocht en geregeld; de eigendom, de bouwhistorie, een restauratieplan, de financiering, de vergunningen, de nieuwe bestemming.

Na een voorbereiding van vijf jaar kon eind 2020 begonnen worden met de restauratie. In het vroege voorjaar van 2022 zal Parkcafé Bredius, geëxploiteerd door Marcha en Dave Kortekaas, haar deuren openen. En daarmee krijgt de hofstede met een nieuwe functie weer de oude rol van centraal punt in het landgoed Bredius.

Informatie over de restauratie en inzamelingscampagne om dit mogelijk te maken staat op www.bouwbrediusboerderij>. Meer informatie over de Stichting Hofstede Batestein vindt u onder deze link>.

Bekijk de plattegrond